Lausnateymi

Lausnateymi hefur starfað við Setbergsskóla frá árinu 2010. Það er hluti af SMT skólafærni og er til stuðnings kennurum til að finna leiðir til úrlausna vegna nemenda með náms-, hegðunar-, eða samskiptaerfiðleika.

Helstu markmið teymisins eru:

 • að meta þarfir nemenda með hliðsjón af upplýsingum um þá
 • að leita viðeigandi lausna
 • að virkja verkfæri SMT
 • að veita stuðning og ráðgjöf

Starfsmenn geta sent inn tilvísun í lausnateymi ef þeir telja sig þurfa á aðstoð eða stuðningi að halda við notkun SMT verkfæranna. Teymið vinnur alltaf í nánu samstarfi við umsjónarkennara og/eða þann sem leggur málið fram.

Sá sem leggur fram tilvísun er kallaður á fund ráðsins þar sem farið er í lausnaleit. Ef umsjónarkennari er ekki sá sem vísar máli inn er hann samt sem áður kallaður á fund teymisins ásamt þeim sem lagði málið fram. Í framhaldi af þessum fundi er unnin áætlun um næstu skref. Þeir sem í ráðinu sitja skipta með sér málum og umsjón þeirra ásamt þeim sem vísuðu málinu til teymisins. Lausnateymið vinnur náið með SMT teymi og nemendaverndarráði.

Lausnateymi

 • Margrét Ólöf Jónsdóttir, aðstoðarskólastjóri/deildarstjóri miðstigs, teymisstjóri
 • Áslaug Hreiðarsdóttir, deildarstjóri yngsta stigs
 • Jónína Ágústsdóttir, deildastjóri stoðþjónustu
 • Hildur Björg Einarsdóttir, deildarstjóri Bergs
 • Kolbrún Björnsdóttir, náms- og starfsráðgjafi
 • Lilja Sólrún Guðmundsdóttir, þroskaþjálfi
 • Róbert Gíslason, deildarstjóri tómstundastarfs

Uppfært 01.11.2022


Setbergsskóli | Hlíðarbergi 2, 220 Hafnarfjörður
Sími 565 - 1011 | Netfang setbergsskoli@setbergsskoli.is