Gagnvirkur lestur

Ýmsar aðferðir eru til að efla lesskilning. Ein þeirra er nefnd gagnvirkur lestur (reciprocal teaching). Þegar nemendur beita aðferðinni rifja þeir upp nýlesinn texta, búa til spurningar úr honum, skýra út orð og orðasambönd og spá fyrir um áframhaldandi innihald textans. Þegar nemendur hafa lært að beita aðferðinni eru þeir hvattir til að nota hana við heimanám og undirbúning fyrir próf. Þar sem gagnvirkur lestur hefur verið tekinn upp hafa foreldrar verið hvattir til að kynna sér aðferðina til að geta stutt börn sín. Aðferðin er í senn einföld og áhrifarík sem tæki til náms. Aðferð þessi er unnin út frá niðurstöðum rannsókna um nám og kennslu (Carter:1997, Anna Guðmundóttir:2002). Höfundar aðferðarinnar nýttu sér vitneskju um tækni sem góðir lesarar beita við lestur sem og atriði sem virðast hindra slaka lesara í að ná góðum lesskilningi.

Vinnulag við gagnvirkan lestur:

Fjöldi nemenda í hópi eru 2 – 4 og skiptast þeir á vera stjórnendur.

Forstig - lestur
Stjórnandi afmarkar stutta efnisgrein úr textanum. Hann les efnisgreinina upphátt, en aðrir í hópnum fylgjast með textanum í hljóði. Athugið að aðeins ein efnisgrein er lesin í einu.

 1. Samantekt
  Stjórnandi tekur saman meginefni textans og segir frá því í stuttu máli. Aðrir í hópnum geta bætt við samantektina ef þeim finnst eitthvað hafa gleymst. Mikilvægt er að halda sig við aðalatriðin (sleppa smáatriðum).
 2. Spurningar úr texta
  Stjórnandi spyr einnar eða fleiri spurninga sem hann telur mikilvægar út frá efni textans.
  Ekki er ætlast til að spurningarnar séu skrifaðar niður.
 3. Útskýringar
  Stjórnandi athugar hvort eitthvað í efnisgreininni sé óljóst eða þarfnist frekari útskýringa. Hér getur verið um að ræða orðskýringar eða skýringar á flóknum orðasamböndum. Þessu stigi er sleppt ef nemendum finnst allt vera skýrt og auðskilið.
 4. Forspá
  Stjórnandi spáir fyrir um innihald textans sem á að lesa næst, t.d. næstu efnisgrein. Hér geta aðrir einnig lagt fram sínar hugmyndir og rætt þær.

Næsti hringur - endurtekning ferils 
Nýr aðili tekur við stjórninni og ferlið er endurtekið þar til lokið er við að lesa það efni sem ætlunin er að fara yfir.

 


Setbergsskóli | Hlíðarbergi 2, 220 Hafnarfjörður
Sími 565 - 1011 | Netfang setbergsskoli@setbergsskoli.is