Orð af orði

Markmið með verkefninu Orð af orði er að efla orðvitund, orðaforða, lesskilning og áhuga á málinu og lestri. Verkefnið nær til lesturs, ritunar, málfræði, réttritunar og styður við þá þætti. Það nær líka til námsefnis, unnið er með hugtök og orð námsefnis með nám í huga.

Hvetjandi námsumhverfi styður við og örvar áhuga nemenda. Kennari leiðirog virkjar nemendur við orðavinnuna með sýnikennslu þar til þeir hafa öðlast færni til að vinna sjálfstætt. Við verkefnavinnuna er efniviðurinn það námsefni sem unnið er með á hverju stigi. Verkefnið byggir á sundurgreiningu þar sem orð og hugtök eru brotin niður og ýmis málfræðiatriði dregin fram. Þá er endurbirting mikilvæg þar sem orð og hugtök eru notuð aftur á fjölbreyttan,  greinandi eða skapandi hátt.

Unnið er með Orð dagsins, orðaskjóður, orðakeðjur, hugtakakort, hugtakablóm svo fátt eitt sé nefnt.

Ein af meginaðferðum verkefnisins er að lesa fyrir nemendur, lesa saman eða hver fyrir sig: Sérstök áhersla er á yndislestur.


Setbergsskóli | Hlíðarbergi 2, 220 Hafnarfjörður
Sími 565 - 1011 | Netfang setbergsskoli@setbergsskoli.is