Aðalnámskrá grunnskóla

Aðalnámskrá er rammi um grunnskólastarfið og leiðsögn um tilgang þess og markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum.

Aðalnámskrá grunnskóla

Grunnþættir menntunar


Heilbrigði og velferð 
Jafnrétti 
Læsi 
Mannréttindi og lýðræði 
Sjálfbærni 
Sköpun

Setbergsskóli | Hlíðarbergi 2, 220 Hafnarfjörður
Sími 565 - 1011 | Netfang setbergsskoli@setbergsskoli.is