Hugtakakort

Unnið er með hugtakakort í öllum árgöngum Setbergsskóla. Hugtakakortin eru ekki hugsuð sem viðbótarnámsefni heldur  námstækni við að tileinka sér efni á árangursríkan hátt. Þegar unnið er með hugtakakort reynir á færni nemenda til að draga út meginhugtök texta og raða þeim síðan upp á skipulegan og rökrænan hátt. Hugtakakortin eru misflókin eftir aldri nemenda og eðli texta sem unnið er með. Eftirfarandi er einföld samantekt á því hvernig er unnið með hugtakakort í skólanum:

2-4 nemendur mynda hóp sem vinnur sameiginlega að gerð hugtakakorts

  1. Texti lesinn.
  2. Nemendur skrifa hugtök og dæmi sem þeir muna úr textanum á litla miða. Öllum hugtakamiðunum er safnað saman í einn bunka.
  3. Nemendur flokka miðana og raða þeim síðan á stóra örk.
  4. Nemendur bæta við hugtökum ef þess þarf ( t.d. yfirhugtök)
  5. Hugtök eru tengd með línum (tengingar geta einnig verið milli flokka þegar um flóknari kort er að ræða).
  6. Nemendur skrifa á tengilínur, þar sem þess er þörf.
  7. Nemendur raða dæmum við hugtökin.
  8. Nemendur yfirfara kortin með gagnrýni og lagfæra þar til þau mynda heild.
  9. Hugtakakortið endurritað á minna blað ( A4). Teiknaðir hringir og línur.

Setbergsskóli | Hlíðarbergi 2, 220 Hafnarfjörður
Sími 565 - 1011 | Netfang setbergsskoli@setbergsskoli.is