Móttaka erlendra nemenda

Móttaka erlendra nemenda í Setbergsskóla

Skráning í skólann:

 • Túlkafundur með foreldrum/forráðamönnum og barni.
 • Umsjónarkennara.
 • Deildarstjóra viðkomandi aldursstigs.
 • Sérkennara.
 • Hjúkrunarfræðingi.
 • Við upphaf eða lok þessa fundar er farin skoðunarferð um skólann ásamt túlki.

Það sem skólinn þarf að vita:

 • Sjá upplýsingablað vegna innritunar nemenda.

Það sem foreldrar þurfa að vita:

 • Skólareglur.
 • Tilkynningar varðandi veikindi og leyfi.
 • Upplýsingar um skóladagatal, stundatöflu, heimabekk og námsbækur.
 • Upplýsingar um sund og íþróttakennslu.
 • Upplýsingar um skólahefðir svo sem litlu jól og ferðir.
 • Fyrirkomulag heimanáms, matarmála og frímínútna (klæðnaður sem hæfir veðri), viðbrögð skólans við óveðri.
 • Upplýsingar um heilsdagsskóla.
 • Félagslíf, tómstundastarf, leikjanámskeið, vinnuskóli.
 • Allar almennar upplýsingar og bréf sem eru send heim svo sem ferðir, myndatökur og lús í bekk ( á vef Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur eru til bæklingar um ýmis svona mál á mismunandi tungumálum).
 • Upplýsingar um stoðþjónustu skólans (sérkennsla, aðstoð við heimanám, sálfræðiþjónusta og námsráðgjöf) og heilsugæslu.

Samvinna umsjónarkennara og sérkennara/nýbúakennara:

 • Meta stöðu nemandans í íslensku og öðrum tungumálum.
 • Útbúa einstaklingsáætlun og stundatöflu fyrir nemandann.
 • Vinna námsefni við hæfi.
 • Ákveða aðstoðartíma fyrir nemandann.
 • Ákveða hvernig námsmati skuli háttað.

Hlutverk umsjónarkennara:

 • Að undirbúa bekkjarfélagana undir komu nýja nemandans.
 • Hann þarf að hafa góða yfirsýni yfir námsframvindu nemandans.
 • Vera í góðu samstarfi við alla kennara sem koma að nemandanum (sjá upplýsingablað fyrir sérgreinakennara um erlenda nemendur).
 • Vera í góðu sambandi við heimilið og sjá um upplýsingagjöf frá skólanum.
 • Vera í sambandi við starfsfólk móttökudeilda varðandi aðstoð og ráðleggingar ef við á.
 • Huga að félagslegri tengingu nemandans í bekknum/skólanum (sjá glærur í möppu frá Huldu Karen um gagnkvæma félagslega aðlögun).

Hlutverk skólastjórnenda og deildarstjóra:


 • Vera í sambandi við umsjónarkennara og sérkennara.
 • Sjá um að nemandi fái aðstoðartíma í íslensku.
 •  Sækja um framlag úr jöfnunarsjóði.
 • Sækja um undanþágur, frávik og túlka í samræmdum prófum.
 • Sækja um túlka.
 • Vera í sambandi við móttökudeildir ef með þarf.

Hlutverk sérkennarans/stuðningsaðila:

 • Vinna með umsjónarkennara og deildastjóra sérkennslu.
 • Undirbúa nemandann undir tíma í bekknum.
 • Útvega eða vinna aðlagað námsefni (athuga Kötluvefinn).
 • Aðstoða nemandann í prófum.
 • Vera nemandanum til halds og trausts.

Ýmsar upplýsingar sem gott er að vita:

 • Til að fá íslenskan ríkisborgararétt má viðkomandi ekki hafa þegið félagslega þjónustu.
 • Ef nemandi kemur utan EES landa þarf hann að fara í sérstaka læknisskoðun, sjá nánari upplýsingar á vef: http://www.utl.is/leyfi/utan-ees/fjolskyldusameining/barn/
 • Sjá glærur frá Huldu Karen Daníelsdóttur Hornsteinar velgengni þar sem finna má ýmisar hagnýtar upplýsingar svo sem vefsíður og ráð varðandi túlkaþjónustu.
 • Mikilvægt er að skoða túlkaþjónustu Alþjóðahúss.
 • Á heimasíðu Breiðsholtsskóla er að finna hafsjó af fróðleik varðandi móttöku erlendra nemenda og kennarar eru hvattir til að skoða þessa heimasíðu sjá http://www.breidholtsskoli.is/

Setbergsskóli | Hlíðarbergi 2, 220 Hafnarfjörður
Sími 565 - 1011 | Netfang setbergsskoli@setbergsskoli.is