Móttaka nýrra nemenda

Skráning í skólann:

Það sem foreldrar þurfa að vita:

 • Skólareglur.
 • Tilkynningar varðandi veikindi og leyfi.                                                                       
 •  Upplýsingar um skóladagatal, stundatöflu, heimabekk og námsbækur.                                                        
 • Upplýsingar um Mentor og fá aðgangsorð.                                                                                                                 
 • Upplýsingar um sund og íþróttakennslu.                                                                                                                       
 • Upplýsingar um ýmsar skólahefðir, t.d. ferðir.                                                                                                              
 • Fyrirkomulag heimanáms, matarmála og frímínútna (klæðnaður sem hæfir veðri).                                              
 • Upplýsingar um heilsdagsskóla.                                                                                                                                      
 • Félagslíf/tómstundastarf.                                                                                                                                                  
 • Upplýsingar um stoðþjónustu skólans (sérkennsla, skólahjúkrunarfræðingur sálfræðiþjónusta og námsráðgjöf).

Samvinna umsjónarkennara, sérkennara og sérgreinakennara ef um sértæka námsörðugleika er að ræða:

 • Meta stöðu nemandans.
 • Útbúa einstaklingsnámskrá og stundatöflu fyrir nemandann.                                                                                   
 • Vinna námsefni við hæfi.                                                                                                                                                   
 • Ákveða aðstoðartíma fyrir nemandann.
 • Ákveða hvernig námsmati skuli háttað.

Hlutverk umsjónarkennara:

 • Að undirbúa bekkjarfélagana undir komu nýja nemandans.
 • Hann þarf að hafa góða yfirsýni yfir námsframvindu nemandans.                                                                           
 • Vera í góðu samstarfi við alla kennara sem koma að nemandanum.                                                                       
 • Vera í góðu sambandi við heimilið og sjá um upplýsingagjöf frá skólanum.                                                            
 • Huga að félagslegri tengingu nemandans í bekknum/skólanum .

Hlutverk skólastjórnenda og deildastjóra:

 • Vinna með umsjónarkennurum, sérkennurum og sérgreinakennurum.
 • Finna nemanda viðeigandi úrræði og námsaðstoð ef þarf.                                                                                        
 • Sækja um framlag úr jöfnunarsjóði ef þarf.                                                                                                                   
 • Sækja um undanþágur og frávik í samræmdum prófum ef þarf.

Hlutverk námsráðgjafa:

 • Vinna með umsjónarkennara og deildarstjórum.
 • Vera nemandanum til halds og trausts.

Setbergsskóli | Hlíðarbergi 2, 220 Hafnarfjörður
Sími 565 - 1011 | Netfang setbergsskoli@setbergsskoli.is