Saga skólans

Setbergsskóli tók til starfa haustið 1989 en þá var fyrsti áfangi skólans tekinn í notkun. Síðan hefur verið byggt við skólann fjórum sinnum. Arkitektar voru Björn Hall og Jón Þór Þorvaldsson. Merki skólans er teiknað af Sigurði Einarssyni, arkitekt. Rendurnar þrjár tákna setbergið, bergið sem skólinn stendur á og er grunnur skólastarfsins.

Fyrsta starfsár skólans voru 187 nemendur í 11 bekkjardeildum í 1. – 7. bekk en þegar fjölmennast var þá voru 801 nemandi við skólann í 35 bekkjardeildum en það var skólaárið 2000 – 2001. Samtals störfuðu þá 56 kennarar við skólann. Síðan þá hefur nemendum fækkað og skólaárið 2022 – 2023 stunda um 420 nemendur í 1. – 10. bekk nám við skólann. Við skólann er starfrækt sérdeild fyrir nemendur með einhverfu. Þar eru nú 16 nemendur. Í skólanum starfa tæplega 40 kennarar og leiðbeinendur, þrír þroskaþjálfar og einn iðjuþjálfi auk skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og fjögurra deildastjóra. Við skólann starfa einnig skóla- og frístundaleiðbeinendur, náms- og starfsráðgjafi, upplýsinga- og bókasafnsfræðingur, þroskaþjálfi, iðjuþjálfi, sálfræðingur, skrifstofustjóri, hjúkrunarfræðingur auk umsjónarmanns skólahúsnæðis.

Í skólanum eru 23 almennar kennslustofur auk kennslustofa fyrir list- og verkgreinakennslu, bókasafn og stofa fyrir tölvukennslu, sérkennslu, námsver og eðlis- og líffræðikennslu. Einnig er aðstaða fyrir unglinga, heilsugæslu og fjölnýtisalur þar sem íþróttir voru kenndar fyrstu árin. Fasteignafélag Hafnarfjarðar er rekstraraðili skólahúsnæðis.

Skólalóðin er með leiksvæðum og gróðri og lækurinn sem liðast um hana hefur mikið aðdráttarafl. Stekkjarhraunið er hinum megin við lækinn með öllum þeim möguleikum sem það gefur til leikja og útikennslu.

Frá 1993 hefur skólinn haft mikil samskipti við leikskólana í hverfinu og gott samstarf er á milli skólastiganna. Auk þess hefur skólinn verið í mjög góðu samstarfi við framhaldsskólastigið.

Foreldrafélag hefur verið starfrækt frá 1990 og einnig foreldraráð en eftir lagabreytingar tók skólaráð til starfa árið 2008. Foreldrafélagið hefur beitt sér í ýmsum málum til hagsbóta fyrir skólann og þar með nemendur. Þar hafa ýmsir lagt gjörfa hönd á plóginn og má þar nefna stuðning við atburði fyrir nemendur, kaup á ýmsum kennslumunum, afmæli skólans, foreldrarölt, jólaföndur, páskabingó og ýmislegt fleira. Skólinn og foreldrafélagið hafa staðið fyrir námskeiðum fyrir foreldra nemenda. Á hverju hausti stendur foreldrafélagið líka fyrir fræðslufundi fyrir bekkjarfulltrúa skólans.

Skólaárið 2004 – 2005 var nemendum í fyrsta sinn boðið að kaupa heitan mat í hádeginu og gerði Hafnarfjarðarbær samning við SS um rekstur mötuneytis. Fyrirtækið Skólamatur tók við rekstrinum haustið 2010 með stuttu hléi þegar Skólaaskur tók við haustið 2016. Því samstarfi var slitið í október 2017 og tók þá Skólamatur aftur við rekstrinum. Mötuneytið sér nemendum og starfsfólki fyrir heitum mat í hádegishléi.

Íþróttahús var byggt við skólann og var það afhent í desember 2005. Þar er íþróttasalur á neðri hæð en á efri hæð eru þrjár kennslustofur sem Krakkaberg, frístundaheimili fyrir börn í 1. – 4. bekk, hefur nú afnot af. Þar er einnig fyrirlestrarsalur. Húsið er nýtt á kvöldin og um helgar af ÍBH. Unglingarnar sækja íþróttakennslu í Kaplakrika en í 1. – 7. bekk fer hún fram í íþróttahúsi Setbergsskóla. Aðstaða til sundkennslu yngri nemenda er í sundlaug Lækjarskóla en eldri nemendur sækja skólasund í Ásvallalaug.

Uppfært: 08.10.2020


Setbergsskóli | Hlíðarbergi 2, 220 Hafnarfjörður
Sími 565 - 1011 | Netfang setbergsskoli@setbergsskoli.is