Skólahald hefst samkvæmt stundaskrá frá 4. maí - mæting í þriðju kennslustund

MÆTING Í ÞRIÐJU KENNSLUSTUND MÁNUDAGINN 4. MAÍ

30.4.2020

MÆTING Í ÞRIÐJU KENNSLUSTUND MÁNUDAGINN 4. MAÍ

Mánudaginn 4. maí nk. hefst skólastarf í grunnskólum Hafnarfjarðar samkvæmt stundatöflunni sem gilti áður en skólastarf var skert í samkomubanni, líka íþrótta- og sundkennsla - sem mögulega geta samt eitthvað breyst í einstaka skólum og tekin upp útikennsla út líkt og gjarnan gerist á vorin. Mæting í skóla er í þriðju kennslustund en í upphafi mánudags hefur starfsfólk möguleika til smá funda og skipulags. 

STUNDATAFLA SKÓLAÁRSINS GILDIR

Unnið verður eftir þekktri stundatöflu til vors og skólaslit munu fara fram út frá samþykktu skóladagatali. Meðal annars er sameiginlegur skipulagsdagur 29. maí. Frímínútur verða með hefðbundnu sniði. Frístundaheimili tekur til starfa eftir viðveruskráningum þar frá því fyrir samkomubann og frístundaakstur hefst á ný. Starf félagsmiðstöðva fer í eðlilegt horf og kennsla kennara Tónlistarskóla Hafnarfjarðar í grunnskólunum sömuleiðis. 

Námsmat mun fara fram samkvæmt venju en hver skóli útfærir það á sinn hátt og beðið er skýrari fyrirmæla stjórnvalda um útskrift 10. bekkinga og innritun í framhaldsskóla.

SUMT FELLUR ÚT – ANNAÐ HELDUR SÉR

Það er þó ljóst að það verður að raða verkefnum í forgangsröð núna í maí þar sem hefðbundið skólastarf hefur ekki verið frá 16. mars sl. Það felur í sér að ekki verður mögulegt að sinna öllum hefðbundnum verkefnum í maímánuði eða þeim sem misst hefur verið af. 

Grunnskólastjórnendur hafa komið sér saman um skipulag að vinna eftir til vors út frá sömu þáttum í öllum skólum. Þannig munu foreldraskemmtanir og útihátíðir með foreldrum ekki verða í vor þótt slíkt verði mögulegt með nemendum. 

Árshátíðir nemenda falla niður en skoðað verður með aðrar skemmtanir undir lok skólaársins. Ferðalög verða í styttri kantinum og útskriftarsamkomur þarf að minnka til að of margir fullorðnir verði ekki staddir á sama stað á sama tíma. 

TILMÆLI TIL FORELDRA

Við biðjum foreldra að virða tveggja metra nálægðarregluna og koma ekki inn í skólahúsnæðið af tilefnislausu til vors heldur notast við rafræn samskipti eftir því sem við á.

MÖTUNEYTI & MATARÁSKRIFT

Sömuleiðis verður matsalir skóla opnaðir í ný frá 4. maí og nemendur geta einnig komið með eigið nesti á ný. Þannig mun á ný verða veittur hafragrautur að morgni, ávaxtaáskrift er um miðjan morgun, hádegismatur framreiddur í skólamötuneyti og loks síðdegishressing í frístundaheimili eins og áður. Þó hefur verið ákveðið að halda ekki sjálfskömmtun á mat í hádegi í neinum skóla en nemendur munu áfram skammta sér sjálfir grænmeti með matnum. Mánudaginn 4. maí hefst afhending á mat sem átti að afhenda þann 16. mars hjá þeim sem voru í áskrift fyrir mars. Skólamatur mun senda fljótlega út greiðsluinnheimtuseðla til áskrifenda vegna þess tíma sem eftir verður af skólaárinu, þ.e. frá um miðjum maí og fram til loka skólaársins. 

SÓTTVARNIR

Áfram verður lögð áhersla á sóttvarnir í skólanum þótt sóttvarnarhólf leggist af þann 4. maí og treyst verður áfram á samvinnu og samstöðu allra um að þvo sér vel og spritta hendur.

SKÓLASÓKN MIKILVÆG

Þá ber þess að geta að reglur um skólasókn í grunnskólum Hafnarfjarðar taka aftur gildi 4. maí eftir að hafa verið settar í bið meðan á samkomubannstímanum stóð. Það er mikilvægt að mæta í skólann og ætlast er til af skólunum að fylgja fast eftir að nemendur sæki skóla og styðji þá nemendur sem kvíða endurkomu í daglegt skólastarf. 

Hefðbundin skólaþjónusta hefst á ný, t.d. teymisvinna vegna einstakra nemenda, greiningar og ráðgjöf sálfræðinga, talmeinafræðinga og kennsluráðgjafa og önnur skólaþjónusta eins og við á.

ÞAKKIR TIL FORELDRA

Með þessum breytingum sem nú taka gildi skiptir miklu að allir taka virkan þátt í að viðhalda þeim árangri sem hefur náðst í að stöðva kórónuveirufaraldurinn. 

Við þökkum ykkur jákvæðni gagnvart þeim takmörkunum sem þurfti að setja á skólastarfið í mars og vonumst nú til að þessi breyting yfir í eðlilegt skólastarf komi til með að vera. 

Við hlökkum til að fá börnin ykkar í hefðbundið skólastarf á ný.

Takk fyrir ríkan skilning, gott samstarf, falleg skilaboð og góðar óskir.

29. apríl 2020.
María Pálmadóttir, skólastjóri Setbergsskóla


Setbergsskóli | Hlíðarbergi 2, 220 Hafnarfjörður
Sími 565 - 1011 | Netfang setbergsskoli@setbergsskoli.is